วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนในสังกัด สพป.สน.2 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทั้งในรูปแบบการพัฒนา การจัดอบรม และการจ้างครูชาวต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1. โรงเรียนที่จ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ได้แก่

                           เยี่ยมชม website  โรงเรียนบ้านผักคำภู  


 ชมกิจกรรมผักคำภูก้าวไกลสู่อาเซียน คลิกที่ Link ด้านล่างนะคะ

http://www.pkpschool.ac.th/?p=1550 

............................................................................................................... 
   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

...........................................................................................................

     โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ ฯ

 

....................................................................................................  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา  
 
 
 *****************************************************
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและหน่วยหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ( Peace Corps of the United States /Thailand )  ได้แก่

     โรงเรียนบ้านนาสีนวล

 
 
***********************************************************************************
 
3. โรงเรียนที่จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน ได้แก่

     โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล

 
 
***********************************************************************************
4. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
 English Bilingual Education ( EBE ) ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะเป็นแบบสองภาษาโดยครูผู้สอนประจำชั้นชาวไทย
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62
 
 ***********************************************************************************
5. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ
 ( ห้องเรียนพิเศษ)
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
 

 

หมายเหตุ 

ประมวลภาพโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ปีการศึกษา 2555 คลิกชมที่ Link นี้นะคะ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น